MOD-koulutus, Järvenpää

13.04.2023 — 14.04.2023
Järvenpää
Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää
180 € sekä mahdolliset majoitus- ja ateriakustannukset

MOD-koulutus on ryhmäprosessina tapahtuva kahden päivän koulutus, jossa monipuolisten harjoitteiden kautta käydään yhteistä keskustelua.

MODin viisi sisältöteemaa:

Avoimuus
Ihmisoikeudet
Itsetuntemus
Moninaisuus, normit, syrjimättömyys
Mukaan ottaminen, osallisuus
Koulutus sisältää orientoivan tehtävän.

MOD tulee sanoista Moninaisuus - Oivallus - Dialogi. Toimintamalli on kehitetty Ruotsissa ja Suomessa oikeudet siihen omistaa Kirkkohallitus. STEP-koulutus hoitaa koulutuksen ja toiminnan koordinoinnin.

MOD - moninaisuus, oivallus, dialogi –toiminta tähtää yhdenvertaisuuden edistämiseen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.
MODin arvopohjana ja lähtökohtana ovat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. MOD haluaa olla vaikuttamassa siihen, että kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
Koulutuksen periaatteisiin kuuluvat ihmisen arvokkuus, moninaisuuden kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja kulttuurien moninaisuus.

Koulutuspaikka
STEP-koulutus, Järvenpää, Järvenpääntie 640

Koulutuksen toteuttaja
STEP-opintokeskus

Lisätietoja:
Anna-Leena Klemetti-Falenius
anna-leena.klemetti-falenius@step.fi
0408322467

MOD – taitoja moninaisuuden kohtaamiseen