mod-koulutus, verkkototeutus

08.06.2023 — 09.06.2023
verkkototeutus
Koulutus on maksuton opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Se on osa Opetushallituksen rahoittamaa hanketta "Oppivelvollisuus vai mahdollisuus?". Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena.

MOD-koulutus 8.-9.6.2023 kello 8.30-15.00 verkkototeutuksena

MOD-koulutuksen sisällöt
Koulutus pitää sisällään viisi sisältöteemaa:

Avoimuus
Ihmisoikeudet
Itsetuntemus
Moninaisuus, normit ja syrjimättömyys
Mukaan ottaminen, osallisuus.

KENELLE?
Koulutus on suunnattu perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja lukion opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

KOULUTTAJAna toimii MOD-koordinaattori Anna-Leena Klemetti-Falenius