rohkeutta ja taitoja moninaisuuden kohtaamiseen työelämässä – MODia työpaikkaohjaajille koulutus

Millaisia keinoja työpaikallanne on vastaanottaa eri kieli- ja kulttuuritaustaisia opiskelijoita ja ohjata heitä? Millaisia normeja tunnistat työssäsi ja mihin ne vaikuttavat?
Rasismia, syrjintää, epäasiallista toimintaa ja kiusaamista ilmenee monin tavoin työelämässä. On tärkeää tunnistaa näitä ilmiöitä ja löytää rohkeutta toimia moninaisuuden ja työrauhan edistämiseksi. Tämän koulutuksen avulla työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus vahvistaa omaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-osaamista.
Koulutuksessa käymme läpi MODin vaiheet:
avoimuus
ihmisoikeudet
itsetuntemus
moninaisuus, normit, syrjimättömyys
mukaan ottaminen, osallisuus.
MOD – moninaisuus, oivallus, dialogi – kutsuu työskentelyyn, jossa osallistujat kohtaavat omat ja toisten ajatukset, ennakkoluulot ja itsestäänselvyydet. MOD-koulutus tapahtuu aina ryhmäprosessina, jossa käytetään osallisuutta vahvistavia menetelmiä, esim. keskusteluja, aivoriihiä, rooliharjoituksia ja vuorovaikutustehtäviä.
Koulutus on tarkoitettu työpaikkaohjaajille ja -arvioijille.
Koulutus on maksuton ja se sisältää molempina päivinä lounaat. Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.30.