mikä on mod?

MOD on kuin matka, jonka aikana ei muutu ainoastaan maisemat, vaan myös matkustaja itse.

MOD – Moninaisuus-Oivallus-Dialogi –toiminta tähtää yhdenvertaisuuden edistämiseen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

MODin arvopohjana ja lähtökohtana ovat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. MOD vastustaa syrjintää ja rasismia. MOD haluaa olla vaikuttamassa siihen, että kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

Koulutuksen periaatteisiin kuuluvat ihmisen arvokkuus, moninaisuuden kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja kulttuurien moninaisuus.

MOD-koulutus tapahtuu aina ryhmäprosessina. Jokainen kurssi on ainutlaatuinen. MOD-koulutuksissa käytetään osallisuutta vahvistavia menetelmiä. Tärkeässä roolissa on dialogisuus ja sen harjoitteleminen. Työmenetelmiä ovat esim. keskustelut, aivoriihet, rooliharjoitukset ja vuorovaikutustehtävät. Koulutuksessa hyödynnetään myös kuvia, tarinoita ja lyhytfilmejä. Keskiössä ovat osallistujien ajatukset, oivallukset, ideat ja tuntemukset eli se mitä yhdessä tehdyt harjoitteet herättävät ja niistä käytävä vuoropuhelu. Prosessia ohjaa koulutettu MOD-ohjaaja tai ohjaajapari.  

  • MOD on sukellusta omiin ajatuksiin ja uskomuksiin.
  • MOD on ohjattua prosessinomaista työskentelyä, jossa ryhmäläiset kohtaavat omat ja toisten ajatukset, ennakkoluulot ja itsestäänselvyydet.
  • MOD on kutsu avoimeen vuoropuheluun ja kehittymiseen
  • MOD on kutsu rohkeuteen!

Alunperin MOD –koulutus on syntynyt Ruotsissa nimenomaan vastauksena muukalaispelkoon, -vihamielisyyteen ja rasismiin, mutta on laajentunut koskemaan kaikenlaista moninaisuutta. Suomesssa lisenssinhaltija on Suomen evankelis-luterilainen kirkko. MOD-koordinaatiosta vastaa vastaa tällä hetkellä STEP-opintokeskus.

Opintokeskus logo