yhteistyötä ja kampanjoita

olen antirasisti -kampanja

MOD-koulutus on mukana Olen Antirasisti kampanjassa. Omalta osaltaan MOD haluaa olla muistuttamassa, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät synny ilman aktiivisia ja tiedostavia tekoja ja toimia. On tärkeää tunnistaa rasismin monet muodot ja tehdä aktiivista työtä sen eteen, että jokaisella ihmisellä olisi mahdollisuus turvalliseen ja hyvään elämään.

topaasia yhteistyö

MOD-koordinaattori on ollut mukana Topaasian kanssa luomassa pelipakkaa yhdenvertaisuus-teemohin. Pakassa on yhteensä 52 aiheeseen liittyvää pelikorttia.

Korttien maat ovat

  • itsetuntemus
  • sopimukset
  • sovinnollisuus
  • ymmmärtäminen

Topaasia-pelipakkojen avulla voit käydä keskusteluja monista teemoista. Yhdenvertaisuus pelipakka on luotu erityisesti tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kysymyksiin. Pelaamalla voi nostaa kriittisiä kohtia keskusteluihin, kehittää yhteistyötä ja saada uusia näkökulmia. Pelipakalla pelaaminen ei automaattisesti kuulu MOD-koulutukseen. Voit kuitenkin ottaa yhteyttä MOD-koordinaattoriin tai Topaasiaan ja etsitään hyvä tapa pelata Yhdenvertaisuus pelipakkaa.
Pelaamisen tueksi: