miten mod-koulutus rakentuu?

MODista on moneksi. MOD-kursseja voidaan tarjota kaikille avoimina koulutuksina tai erityisesti jollekin ryhmälle tai organisaatiolle räätälöityinä kursseina. MOD sopii hyvin 2. asteen koulutukseen tai osaksi muita opintokokonaisuuksia. Kaikille avoimet tulevat koulutukset löydät tapahtumista.

Yleisin modin järjestämisen tapa on noin kahden työpäivän mittainen kokonaisuus, joka sisältää kaikki prosessin viisi vaihetta ja tämän nimi on MOD-kurssi.

  • Avoimuus
  • Ihmisoikeudet
  • Itsetuntemus
  • Moninaisuus, normit, syrjimättömyys
  • Mukaan ottaminen, osallisuus

Viidestä sisältöteemasta voit lukea tarkemmin välilehdeltä MOD-koulutuksen sisällöt.

Muita vaihtoehtoja ovat MOD-päivä, joka räätälöidään tilanteen mukaan ja jossa voi käsitellä kaikkia MODin sisältöteemoja tai valita niistä muutaman.

Aiheeseen ja menetelmään tutustumiseen on tarjolla MOD-hetki. Siinä valitaan yksi aihealue ja käsitellään sitä harjoitteiden, oivallusten ja keskustelujen kautta muutaman tunnin ajan. MOD-hetki on tärkeää suunnitella aina tilanne- ja ryhmäkohtaisesti.

Koulutuksen ajankohdan voi suunnitella kurssilaisten ja tilaajan tarpeisiin. Kursseja järjestään sekä arkisin että viikonloppuisin niin päivä- kuin iltakursseina. MOD toimii sekä läsnä- että etätoteutuksena. MOD-koulutus toimii hyvin osana yhteisön yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu- ja koulutustyötä.

Kurssien työskentely perustuu läsnäoloon ja vuorovaikutukseen ja siksi kurssin voi suorittaa ainoastaan osallistumalla työskentelyyn.

kaksi naista kouluttamassa voimistelusalissa

Lisäksi järjestetään neljän työpäivän mittaisia MOD-ohjaajakoulutuksia, joista saa lisätietoa MOD-koordinaattorilta. Seuraava ohjaajakoulutus on suunnitteilla vuodelle 2023.

MOD-kurssia voi vetää ainoastaan ohjaajakoulutuksen suorittanut MOD-ohjaaja ja MOD-kurssista saa todistuksen.

Kurssit voivat olla työyhteisökoulutuksia, kuntien, järjestöjen, oppilaitosten, kansanopistojen tai muiden tahojen tarjoamaa koulutusta. Kurssien nimityksiä ja aihepiirejä on mahdollista räätälöidä koulutuksen tilaajan toiveiden mukaisesti. Kurssijärjestelyistä on hyvä neuvotella MOD-koordinaattorin ja MOD-ohjaajien kanssa.

MOD-kursseja voidaan järjestää myös muilla kuin Suomen kielellä. MOD toimii myös etäyhteyksin toteuttuna.