mångfald och dialog – mod

mod är som en resa.

På vägen är det inte bara det yttre landskapet som förändras utan också resenären själv.

mod är process

MOD är process:

  • Öppenhet
  • Manskliga rättigheter
  • Självkännedom
  • Mångfald, normer och icke-diskriminering
  • Inkludering och delaktighet

mod – mångfald och dialog

MOD är ett koncept och varumärke, som har utvecklats i Sverige. I Finland Kyrkostyrelsen äger licensen i STEP-opintokeskus ansvaret för samordningen.

Kurser kan undervisas av en utbildad MOD-instruktör. MOD är process, som utförs i en grupp. Något förändras och utvecklas i det. De metoder som används är metoder för aktivt lärande, vars syfte är att skapa disckussion och förståelse.