mod uudistuu!

MODin on tullut aika uudistua logon ja nettisivujen osalta! MODin idea, arvopohja ja tavoite ovat samat. Edelleen se kutsuu monenlaisia ihmisiä yhteiseen prosessiin oppimaan yhdessä, kuuntelemaan toisia ja itseään. Edelleen se tavoittelee parempaa yhteiskuntaa, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta niin lähelle kuin kauas. Edelleen se haastaa osallistujaa miettimään omaa maailmankuvaa, omia ajatuksia niistä toisista ja antautumaan vuoropuhelulle. Edelleen se nojautuu ajatukseen siitä, että jokainen, aivan jokainen on yhtä arvokas ihmisenä riippumatta taustasta tai ominaisuuksista.

Jotain on kuitenkin uudistunut. Uutta on nettisivujen toivottavasti toimivampi rakenne ja uudistettu logo.

Logossa katsoja voi nähdä maapallon. MODin käyneet tietävät, että yksi puhutteleva MODin tehtävä liittyyy karttoihin ja mielikuviimme ja tietoihimme siitä, miltä maailma näyttää tai miten olemme sitä tottuneet katsomaan. Ja kuinka monta oikeaa tapaa kuvata samaa asiaa voikaan olla.

Uudistetun logon maapallo on kuin lankakerä. MODissa puramme, kerimme ja avaamme solmuja. Jokaisen kerä on kuitenkin omanlaisensa, ehkä eri värinen, kokoinen tai tuntuinen. Toisen kerä avautuu helpommin kuin toisen. Toisen lanka on pehmeämpää, toisen karheampaa tai jopa välillä poikki. Logon maapallossa on useita värejä. Värit muistuttavat meitä elämän, maailman ja yhteisöjen moninaisuudesta. Olemme jokainen oma yksilömme ja kuitenkin sitten meissä on paljon samaa, jolla liitymme toisiimme.

Uuden logon ympyrässä on kolme väriä. Myös Modissa on kolme erityistä sanaa, jotka kertovat MODin ideasta ja menetelmästä eli moninaisuus, oivallus, dialogi. MODissa moninaisuus on laajaa, monenlaista ja monimuotoista. Katsomme maailmaa ja sen ilmiöitä monelta kantilta ja monen osallistujan kokemusten kautta. Oivallukset kertovat menetelmästä. MODissa puhe, keskustelu on tärkeää, kuitenkin usein ennen keskusteluja on harjoitteita, tehtäviä,

Millainen on sinun maailmankuvasi? Kuka sinun kanssasi tutkii maailmaa ja sen ilmiöitä?