moninaisuus – oivallus – dialogi

MOD-koulutus herättelee oivalluksiin ja antaa valmiuksia kohdata arjen moninaisuutta.

MOD-koulutuksen vaikutukset ulottuvat jokapäiväisen elämän moninaisiin kohtaamisiin sekä opiskelu- ja työelämän haastaviinkin vuorovaikutustilanteisiin.

MOD-toiminta tulee Ruotsista ja sana mod tarkoittaa rohkeutta. Rohkeus voi olla monenlaista. Se voi olla vaikkapa rohkeutta käsitellä moninaisuuden teemoja tai rohkeutta toimia yhdenvertaisen yhteiskunnan hyväksi.

MOD on aina prosessi. Sen tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. MOD antaa osallistujilleen ymmärrystä tunnistaa ja käsitellä etuoikeisia, ennakkoluuoja ja oletuksia. MOD auttaa tunnistamaan rasismin ja syrjinnän muotoja, MODista saa käytännön työkaluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja rauhanrakentamiseksi. MOD-kurssit mahdollistavat turvallisemman tilan käydä vuoropuhelua ja tarkastella ryhmässä yhteiskunnan ajan ilmiöitä.

MOD-kurssilla on aina viisi sisältöteemaa:

1. Avoimuus
2. Ihmisoikeudet
3. Itsetuntemus
4. Moninaisuus, normit ja syrjimättömyys
5. Mukaan ottaminen, osallisuus.