modin historiaa

MOD-konsepti sai alkunsa 1989 Ruotsissa ja se kehittyi vapaakirkollisten Frikyrklika studieförbundetin (FS) ja Sveriges frikyrkorådin (SRF) työstä pakolaisten keskuuudessa. FS:n Marco Helles ja SRR:n Orvar Alinder kävivät keskustelua asenteista, muukalaispelosta ja -vihasta. Erilaisia koulutuksia teemasta oli olemassa mutta kattava koulutus- ja kasvatustyö oli vasta syntymässä. MOD syntyi tarpeeseen saada kursseja, koulutusta, työpajoja, seminaareja, uudenlaista pedagogiikka kohtaamaan vierauden pelko, muukalaisvihamielisyys ja rasismi.

MOD kehitettiin kahden eri lähtökohdan pohjalta. Yksi oli ksenofobian eli muukalaispelon sekä muukalaisvihamielisuuden ja rasismin analyysi. Hollantilaiset Mpho N’toane ja Rita Rahman toimivat mentoreina Hellesille ja Alinderille. Toinen lähtökohta oli näkemys kansanvalistuksesta ja kasvatuksesta. Kuinka käymme järkevää keskustelua vaikeista arvokysymyksistä aikana, jolloin vastakkainasettelut kasvavat yhteiskunnassa? Inspiraationa Helles ja Alinder käyttivät Örebron yliopiston John Steinbergin teosta Aktiiviset arvot sekä Katrin Byréusin kehittämään forumpeliä. Ajattelun ja kehittämisen taustalla oli Paolo Freiren sorrettujen pedagogiikka ja Augusto Boalin forum-teatteri.

MOD-konsepti syntyi 1989 ja ensimmäinen kirjallinen aineisto kursseille vuotta myöhemmin. Nykyään tuosta aineistosta puhutaan nimellä MOD1.0. Aineisto oli vielä hyvin yksinkertainen, lähinnä muutamia irtolehtiä. Pian tehtiin seuraava aineisto eli MOD2.0 ja sen tuotti Bilda.

1995 valmistui kolmas versio materiaalista, MOD3.0. Materiaali oli kansiomuotoinen ja tuli käyttöön myös Suomessa. Aineisto oli jo jäsentyneempi ja kehittyneempi. Suomessa tämä MOD3.0 on se materiaali, josta on puhuttu MOD-kansiona tai MOD-materiaalina ja joka oli käytössä vuosia kunnes 2019 otettiin käyttöön MODin kuudes versio.

mod suomessa

Suomeen MOD-koulutus tuli 1990-luvun puolivälissä kun Evenkelis-luterilaisen kirkon ruotisinkielinen työ järjesti kaksi ruotsinkielistä MOD-kurssia Björn Öhmanin toimesta Karjaalla, Lärkullan Opistossa sekä Porvoossa. Kurssin kouluttajat tulivat Ruotsista.

Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen, KEPAn kansainvälisyysryhmässä todettiin vuonna 2000, että Suomeen tarvitaan uutta koulutusaineistoa rasismin ja syrjinnän vastaiseen työhön. Suomen Pakolaisapu järjesti UNHSR:n rahoittaman MOD-koulutuksen maaliskuussa 2000 ja jälleen kouluttajat olivat Ruotsista. Koulutukseen osallistuneet kokoontuivat MOD-menetelmien harjoitusiltoihin ja pitivät MOD-kehittämistyötä liikkeessä. Kirkon kansainvälisyyskasvatuksen neuvottelupäivillä 21.8.2000 Marja-Liisa Laihia esitteli MOD-koulutuksen ja seuraavan vuoden aikana saatiin päätös kolmen vuoden rahoituksesta Kirkkohallituksesta, joka mahdollisti materiaalin kääntämisen ja haltuunoton.

Suomenkielisen MOD-koulutuksen voidaan katsoa virallisesti alkaneen vuonna 2003, jolloin hankittiin MOD-lisenssi, valmistui suomenkielinen aineisto, kotisivut, koulutusesite, logo ja järjestettiin ensimmäinen ohjaajakoulutus.

Suomessa Kirkkohallitus omistaa MOD-lisenssin ja toimintaa on koordinoinut vuodesta 2014 alkaen Seurakuntaopisto, joka muutti nimensä 2021 STEP-koulutukseksi.