kenelle mod on suunnattu?

MOD-kursseille voivat osallistua kaikki, jotka haluavat lisätä omaa syvempää ymmärrystä moninaisuuden ilmiöistä. MOD sopii esimerkiksi organisaatioille, jotka haluavat vahvistaa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta omassa toiminnassaan.

MOD-koulutus voi olla osa toiminnallista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa koska se lisää osallistujien ymmärrystä miten käytännössä osaamme toimia syrjintää ja rasismia vähentävästi ja osallsuutta vahvistaen.

MOD-koulutus toimii työyhteisöjen yhteistyön vahvistajana ja se lisää osallistujien välistä avoimuutta ja kasvattaa luottamusta. MOD voi olla väylä ryhmäyttämiseen ja yhteistyön sujuvoittamiseen.