turvallisempi paikka käydä dialogia

Dialogi, vuoropuhelu on MODin peruspilari. Siinä on tärkeää sekä antaminen että vastaanottaminen. Me puhumme ja kuuntelemme, me otamme vastaan ja opimme. Turvallisemman dialogin käymiseksi on tärkeää luoda yhteiset pelisäännöt ja siksi MOD-koulutus alkaa avoimuuden ja luottamuksen teemoilla. Alun työskentelyn kautta etsitään ja luodaan paikkaa turvallisemmalle ja rohkealle tilalle lähteä prosessiin. On tärkeää, että jokainen osallistuja kokee mahdollisuuden tulla kuulluksi ja kuunnella toisia.

MODin perusperiaatteita ovat:

  • Olet tärkeä. Sinulla on jotakin sanottavaa. Puhu!
  • Muut ovat tärkeitä. Heillä on jotakin sanottavaa. Kuuntele!
  • Kun kuuntelet, tee se arvostelematta muita heidän puhuessaan.

jokaisen ihmisen arvokkuus

Yhdessä olemisen lähtökohtana MOD-toiminnassa on ymmärrys siitä, että jokainen ihminen on arvokas. Sinä olet ihmisenä valtavan arvokas! Minä olen ihmisenä valtavan arvokas! Ihmisen arvokkuuden periaate vaatii meitä kohtelemaan ja kohtaamaan toinen toisemme kunnioituksella ja lämmöllä.

Arvokkuuden periaate nousee YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen sisällöistä. Siinä linjataan, että, jokainen ihmiskunnan yksilö on arvokas luonnostaan ja julistuksen artikloiden todesta ottaminen vahvistaa vapautta, oikeudenmukaisuutta ja rauhaa.