prosessi

MOD on prosessi, jonka tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. MOD antaa osallistujilleen ymmärrystä tunnistaa ja käsitellä etuoikeuksia, ennakkoluuloja ja oletuksia.
MOD auttaa tunnistamaan rasismin ja syrjinnän muotoja. MODista saa käytännön työkaluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja rauhanrakentamiseksi.
MOD-kurssit mahdollistavat turvallisemman ja rohkean tilan käydä vuoropuhelua ja tarkastella ryhmässä moninaisuuden ilmiöitä. Kurssit koostuvat vuorovaikutustehtävistä, keskusteluista, tarinoista, aivoriihistä ja muista osallistavista ja toiminnallisista työtavoista.