opinnäytetyö modista

Anu-Rohima Mylläri on tutkinut opinnäytetyössään Olet muutakin kuin poliisi? Poliisiopiskelijoiden ennakkoluuloihin ja asenteisiin vaikuttaminen dialogisella opetusmenetelmällä sitä, että voidaanko ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoita harjaannuttaa kohtaamaan ja käsittelemään ennakkoluuloja ja moninaisuuden kohtaamista.

Tutkittavassa opintojaksossa käytettiin MODin harjoitteita, teemoja ja ilmiökuvia. Opinnäytteen johtopäätös on, että opintojakso antaa opiskelijoille välineitä tiedostaa omat ennakkoluulonsa ja kohdata ammatillisesti asiakkaat yksilöinä. Kyse on kulttuurisen kompetenssin kehittämisestä, jolloin yksilön tilanteinen kohtaaminen on tärkeämpää kuin pelkästään kaikkien kulttuurien yleismaailmallinen ymmärtäminen. Ammattilaisilla, kuten poliiseilla, tulee olla kyky kyseenalaistaa omia asenteitaan, arvojaan ja toimintatapojaan ihmisten kohtaamisissa. Tavoitteena on muun muassa luottamuksen luominen eri asiakasryhmiin ja heidän välilleen.

kansilehti