mod-koulutus käsittelee ihmisenä olemisen taitoja

Usein kysytään, että mitä siellä MODissa oikein käsitellään ja mitä siellä opitaan. Kurssien jälkeen keskusteluissa tulee esiin palautteena, että MODin sisältö on sellaista ihmisenä olemisen taitoa ja oppia. Pohditaan sitä, kuinka MODin käyminen olisi hyvä meille kaikille, ihan millaisesta tausta vaan tuleville ja monen ikäisille.

MODissa keskitytään teemoihin, joissa tarkastellaan yhdessä elämisen ja kohtaamisen taitoja. Monet MODin harjoitteet antavat näkökulmaa siihen, että miten olemme oppineet tai ehkä huomaamattakin omaksuneet jotkin asiat ehdottomiksi, itsestäänselvyyksiksi ja juuri itseen oikeiksi. On todella silmiä avaavaa huomata, että kurssikaverin ehdottomuudet, itsestäänselvyydet ja hänelle oikeat voivatkin olla toisenlaisia kuin minun ja silti oikeita, tärkeitä ja kannatettavia.

Usein arjessa aloitamme lauseita, että Jokainenhan tietää tai Kyllä sen kaikki tajuaa tai Tietenkin kaikki näin ja näissä lauseissa voi sitten sisällä olla vahva oletus siitä, että toisten itsestäänselvyydet ovat juuri samoja kuin minun ja kun ei sitten olekaan, niin väärinymmärrykset, oletusten takia tehdyt virheet ja epäselvyydet valtaavat alaa ja huomataan, että itse tai toiset loukkaantuvat tai väärinymmärtävät. Voi käydä niin, että tehdään virheitä tai jotain jää tapahtumatta koska ei oltukaan kaikki tajuttu, tiedetty, ymmärretty samalla tavalla. Onko tuttua kaveriporukasta, suvusta, työstä tai harrastuksista?

MODissa ei tietenkään saada poispyyhittyä oletusten olemassaoloa, eikä halukaan. MODissa kuitenkin tapahtuu se, että osallistuja havahtuu ja herkistyy huomaamaan asioita. MOD voi toimia peilinä omalle ajattelulle. MODin sisälöalueista ensimmäinen eli Avoimuus ohjaa katsomaan omaa persoonaa, omaa itseä, kuka olen ja millaisia mahdollisuuksia olen saanut ja mistä jäänyt paitsi. Kolmas sisältöalue Itsetuntemus antaa työkaluja tarkastella omaa toimintaa osana ryhmiä ja yhteisöjä.

MOD on oivallinen tapa tutustua omaan ja toisten ajatteluun sekä kasvattaa tietoisuutta ympärillä olevista ilmiöistä. MOD toimii tutustumisena toisiin ja omaan itseen. MODista on moneksi.